samarbeidspartner son reklame

Son Revisjon

I et lite revisjonsbyrå er alle kunder store, sånn er det med Son Revisjon AS, et lite lokalt revisjonskontor som holder til i Son sentrum. Vi i Soon CK er takknemlige for å ha med seg en solid sponsor, samt tilgang på gode økonomisk rådgivere når klubben nå skal i gang å ruste opp løyper og mestringsanlegg / bikepark i Son.

Son Revisjon påtar seg revisjon for små og mellomstore bedrifter. Selskapets visjon er at du som kunde til enhver tid skal kunne stole på at regnskapet blir korrekt revidert og til avtalt tid.

Revisorene i Son Revisjon har mange års praksis og erfaring fra både revisjonskontor, regnskapskontor og som leder fra næringslivet.

Du finner mer informasjon om Son Revisjon her: sonrevisjon.no

Son revisjon sponsor
samarbeidspartner son reklame

Sponsor

Tusen takk til Son Revisjon AS som trofast sponsor og støttespiller av SOON CK over flere år.