Styre i Son Sykkelklubb

Sykkelklubben i Son skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive sykkelidrett for barn, ungdom og voksne som er organisert i Norges Idrettsforbund og Norges Cykleforbund.

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. Alle idrettslige aktiviteter skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse, ærlighet og fair play.

Nedenfor har vi gjengitt klubbens styre. Du er velkommen til å ta kontakt med styrets medlemmer, eller sende en e-post til: kontakt@soonck.no

Styre i sykkelklubben

Martin Frøland

Styreleder

Martin Frøland

Martin har vært ivrig hobbysyklist over mange år og blitt mer involvert i Soon CK. Som engasjert sykkelpappa med aktive barn som sykler for Soon CK har Martin også hovedtrener ansvaret for aldersgruppen 9-12 år. Som leder i klubben har Martin ansvar for mange av klubbens aktiviteter.

E: leder@soonck.no
M: 913 76 452

Marte Næss

Styremedlem

Marte Næss

Marte bor i Son og har to aktive barn i Sykkelklubben. Marte har ansvaret for å koordinere aktiviteter samt bidra til at det gode samarbeide innad i klubben ikke endre seg på tvers av grupper og aktiviteter.

E: team@soonck.no
M: 976 82 666

Tone Lea

Styremedlem

Tone Lea

Tone har gjennom sitt aktivt og sykkelinteresserte barn ønske om å bidra med sin tid i styre. Litt for å få et større innblikk i idretten og ikke minst for å kunne bidra til å løse de mange oppgavene som påhviler styre i sykkelklubben. Tone vi få ansvaret for; å styrke samholdet blant foreldre og utøvere i de minste gruppene, i tillegg til div administrative oppgaver i styre.

E: aktiv@soonck.no
M: 484 74 236

Atle Stubberud

Styremedlem

Atle Stubberud

Atle er Designeren og grunderen i styret, tidligere langrennsløper og fotballspiller og elsker det meste actionsport. Interesse for sykling fikk han etter fylte 30 år, og var trener for barn og ungdom gjennom mange år og det gikk "litt sport" i interessen selv også. Atle etablerte Son Sykkelklubb i 2006 sammen med Kent og Arild. Atle er har vært ansvarlig for etablering av Son Bikedays og arkitekten bak Son Bike Arena som ferdigstilles i 2022 og har det daglige ansvaret for sykkelklubbens løypenett i Son.

sti@soonck.no
M: 986 86 939

Jan Vogt

Styremedlem

Jan Vogt

Jan stiller opp uansett om det er dugnad eller bidrar inn når regnskapet skal føres, han bruker det meste av tiden på familie og oppfølging av ungdommen enten i fotballen eller på sykkelen. Han og kona er også nyfrelst på terreng sykkelen. En real miljøskaper er han også, -gjennom sitt arbeid med miljøet.

E: okonomi@soonck.no
M: 99 61 43 91

Tony Skarpnes

Styremedlem

Tony Skarpnes

Tony er bare bygget for styreverv enten om det gjelder hockey eller sykkel. Hans arbeidskapasitet er fantastisk å ha i ett hvert styre

E: nestleder@soonck.no
M: 900 12 521