Styre i Son Sykkelklubb

Sykkelklubben i Son skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive sykkelidrett for barn, ungdom og voksne som er organisert i Norges Idrettsforbund og Norges Cykleforbund.

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. Alle idrettslige aktiviteter skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse, ærlighet og fair play.

Nedenfor har vi gjengitt klubbens styre. Du er velkommen til å ta kontakt med styrets medlemmer, eller sende en e-post til: kontakt@soonck.no

Styre i sykkelklubben

Martin Frøland

Styreleder

Martin Frøland

Martin har vært ivrig hobbysyklist over mange år og blitt mer involvert i Soon CK. Som engasjert sykkelpappa med aktive barn som sykler for Soon CK har Martin også hovedtrener ansvaret for aldersgruppen 9-12 år. Som leder i klubben har Martin ansvar for mange av klubbens aktiviteter.

E: leder@soonck.no
M: 913 76 452

Marte Næss

Styremedlem

Marte Næss

Marte bor i Son og har to aktive barn i Sykkelklubben. Marte har ansvaret for å koordinere aktiviteter samt bidra til at det gode samarbeide innad i klubben ikke endre seg på tvers av grupper og aktiviteter.

E: team@soonck.no
M: 976 82 666

Tone Lea

Styremedlem

Tone Lea

Tone har gjennom sitt aktivt og sykkelinteresserte barn ønske om å bidra med sin tid i styre. Litt for å få et større innblikk i idretten og ikke minst for å kunne bidra til å løse de mange oppgavene som påhviler styre i sykkelklubben. Tone vi få ansvaret for; å styrke samholdet blant foreldre og utøvere i de minste gruppene, i tillegg til div administrative oppgaver i styre.

E: aktiv@soonck.no
M: 484 74 236

Atle Stubberud

Styremedlem

Atle Stubberud

Atle er tidligere konkurranserytter og har hevdet seg stort innenfor de fleste idretter også landevei- og terrengsykling. Atle er også en av grunnleggeren til Son Sykkelklubb. Atle er ansvarlig etablering av Son Bikeday og Son Bike Arena som ferdigstilles i 2021/22 og har det daglige ansvaret for sykkelklubbens løypenett i Son.

sti@soonck.no
M: 986 86 939

Ole Ringe

Styremedlem

Ole Ringe

Ole har gjennom sitt aktivt og sykkelinteresserte barn fått god kjennskap til klubben. Ole har ansvaret for; klubbkassen, nettsider, markedsføring, medlemsservice, samt delaktig i å søkerstøttemidler til klubben. I tillegg er Ole aktiv deltaker i forbindelse salg og koordinering av nye og eksisterende samarbeidspartnere / sponsorer til sykkelklubben.

E: okonomi@soonck.no
M: 919 10 161

Mette B. O'Connor

Nestleder

Mette B. O'Connor

Mette har konkurrert i landeveis- og banesykling og var på landslaget i landeveissykling. Som trener for 6-8 årsgruppen får hun oppfylt ønskene sine om å gi tilbake til en idrett som har gitt henne så mye, samt å bidra til noe hun brenner for - barn i aktivitet. Mette har selv barn som sykler for Soon CK.

E: nestleder@soonck.no
M: 953 00 875