Medlemsfordeler

Hvem kan bli medlem?
Alle som deltar i aktiviteter og/eller representerer Soon CK skal være medlemmer av sykkelklubben.

På disse sidene finner du all nødvendig informasjon om det å være medlem i Soon CK og viktigheten av at dette gjøres på en korrekt måte.

Medlemskap og fordeler i Soon CK

Alle som deltar i aktiviteter og/eller representerer Soon CK skal være medlemmer av sykkelklubben. På denne sidene finner du all nødvendig informasjon om det å være medlem i Soon CK og viktigheten av at dette gjøres på en korrekt måte.

Pliktig medlemskap
For å delta som aktiv idrettsutøver skal du jfr. Norges idrettsforbund være knyttet til et idrettslag, og skal du delta med Soon CK logo på trøya må du være registrert medlem. I visse sammenhenger krever vi dette også for å delta på treninger, etter som det med ditt medlemskap følger en forsikring som skal sikre deg ved eventuell skade. Les også avsnitt om lisens dersom du skal konkurrere eller delta på sykkelritt.

De fleste idrettslag skiller mellom medlemskontingent og treningsavgift.
Medlemskontingenten betales til sykkelklubben, mens den enkelte særidrett, som terrengsykling barn, ungdom eller landeveissykling kommer i fremtiden til å ta inn en aktivitetssavgift for å dekke kostnader forbundet med treninger og aktiviteter til det lag eller den gruppe du skal representere. I skrivende stund er det ikke vedtatt en treningsavgift, men denne kan komme senere.

Tillitsvalgte og medlemskontingent
Alle som er tillitsvalgte representanter for Soon CK skal være medlemmer av sykkelklubben. Dette fordi tillitsvalgte underskriver papirer på vegne av Soon CK og er derfor Soon CKs representanter i slike sammenhenger. Kun medlemmer av Soon CK har stemmerett i styresaker og årsmøtesaker.

Fordeler knyttet til medlemskap
Som medlem i Soon CK vil du utover alle de sportslige, medmenneskelige og sosiale fordelene oppnå rabatter på priser på en mengde varer og utstyr som tilbys av våre samarbeidspartnere. Dette gjelder bl.a. sportsutstyr, bekledning og annet utstyr.

Støtte fra Idrettsforbundet
Ditt medlemskap i Soon CK utløser støtte fra Idrettsforbundet. For hvert medlem fra 6-19 år, som er registrert i idrettslaget vil idrettslaget motta støttemidler som fordeles tilbake til særidrettene og kommer alle i klubben til gode. Jo flere medlemmer desto enklere er det for klubben forhandle frem gode innkjøpsavtaler til klubb og medlemmer.

Forsikring gjennom medlemskap
Alle barn som er tilsluttet Soon CK ved sitt medlemskap er kollektivt forsikret gjennom Norges Idrettsforbund. Denne ordningen gjelder til og med det året de fyller 12 år. Forsikringen gjelder også for trenere og ledere. De som er eldre en 12 år må løse lisens for å være forsikret, les mer om dette under Lisenser. Medlemsfordeler: Under har vi satt opp et utvalg medlemstilbud som vi mener kan være relevante for deg som er tilknyttet Soon CK.