Karrierestige

Soon Ck ønsker i tillegg til å være en klubb for bredden, der barn og unge står i fokus, også å tilrettelegge en karrierestige for klubbens utøvere som ønsker å satse på sin idrett.

Formål - søknadsfrist

Soon Ck ønsker å være en klubb for bredden, der barn og unge står i fokus. Soon Ck har vår egen karrierestige for å ivareta våre utøvere på en best mulig måte. Vår karrierestige er utviklet med formål å bidra økonomisk og sportslig for å hjelpe utøvere som satser. Utgifter dekkes etterskuddsvis. Søknadsfrist 1 halvår er 1. juli. (gjelder kun Soon Ck Elite) Søknadsfrist 2. halvår er 1. desember. (Gjelder karrierestige trinn 1 til 3). For å være søknadberettiget til Trinn 2, 3 og Soon Ck Elite må utøver kjenne Soon CK’s Anti Doping Policy og gjennomført Ren Utøver.

Hvordan søke/hvilke utgifter dekkes?

Det kan søkes om dekning av reelle utgifter i forbindelse med ritt og samlinger.
Søknadsskjema tilgjengliggjøres i forkant av hver søknadsperiode. Dette skal da sendes ferdig utfylt til sport@soonck.no innen fristen.  
Alle søknader vil bli behandlet av styret i Soon Ck.
Ved eventuelle spørsmål om prosesshabilitet bes dette rettes til leder@soonck.no.

Trinn 1:

Grunntrinn for alle syklister i klubben under 18 år
Lav medlemskontingent
Subsidiert klubbekledning
Sportslig opplegg med fellestreninger, treningssamlinger og treningsplan
Klubbsamlinger
+ etter søknad - støtte til sykkelskole e.l

Trinn 2:

For utøvere 13-22 år som deltar i ritt på nasjonalt nivå. (Norges Cup/NM)
Trinn 1+
+ etter søknad – Kan søke om refusjon av reelle utgifter i fob. med ritt og samlinger

Trinn 3:

For utøvere 15-22 år deltar i ritt på internasjonalt nivå.
– Trinn 1 + Trinn 2
+ etter søknad – Kan søke om refusjon av reelle utgifter i fob. med ritt og samlinger
Soon Ck Elite
For utøvere 17-22 år (fra det året man blir junior)som deltar i ritt på internasjonalt nivå. 
– Trinn 1 + Trinn 2
+ etter søknad – Kan søke om refusjon av reelle utgifter i fob. med ritt og samlinger

Gjelder alle trinn:

For å kunne søke midler via karrièrestigen må alle personlige publikasjoner på sosiale medier som f.eks (men ikke begrenset til) Instagram, Facebook, Snapchat tagges med: #soonck. Instagrambilder blir også publisert på soonck.no


aktuelt nå:

Terrengsykkelskolen 2022

Terrengsykkelskole for barn og unge


Les mer om TSS 2022

Soon CK på acebook

Vi er aktive i flere grupper på Facebook. Her møter du medlemmene, og du kan avtale turer utenfor treninger. Noen av gruppene er lukket og krever gyldig tilgang.

Fellessider:
Hovedside for klubben
Forum for medlemmer*
Stigruppa
Son Bikeday
Kjøp og salg
* her finner du mest info om treninger m.m for voksne.

Foreldregrupper:
6-12 år
13-18 år

Vi takker våre sponsorer:

Våre sponsorer bidrar til at vi kan ha det aktivitetsnivået vi har. Uten dem ville vi ikke hatt en aktiv norgeselite, en stor og aktiv barnegruppe og ikke minst egne løyper i nærområdet. Takk!.

Uvex Sports
Braasport
Andresen Bil
Son Revisjon
Goldfish Boat AS
7waves
Kalas Sportswear
Alka Eiendom