Utmelding av medlem

Vi synes det er trist at du ønsker å melde deg ut. Kanskje ser vi deg igjen ved en senere anledning?

Hvordan melder jeg ut et medlem av klubben?

Vi synes det er trist at du ønsker å melde deg ut. Kanskje ser vi deg igjen ved en senere anledning?

Utmelding sendes på e-post til medlem@soonck.no med ditt fulle navn og UTMELDING i emne feltet.
Vi vil gi deg en tilbakemelding når dette er gjort. Normalt tar dette 3-8 dager.


Takk for ditt bidrag og engasjement i Soon CK – og lykke til videre!

PS: Husk at medlemskontingenten må betales også for det året du melder deg ut av klubben.