Aktiv utøver

Soon CK er først å fremst en klubb for breddeidrett, der barn og unge står i  fokus.

Men om du ønsker å satse innen sykling og fortrinnsvis innen terrengsykling finnes det gode muligheter for dette i Soon CK.

Aktiv utøver i Soon CK

Formålet med «aktiv utøver» er å gi utøvere en mulighet til å oppnå fordeler i tråd med alder, utvikling og sportslig satsningsnivå. Samtidig skal aktiv utøverne bidra tilbake i klubben for å styrke innsats og utvikling på fellesarenaen og spesielt for yngre utøvere.

Trinn

Ordinært medlem
Barn under 13 år og voksne (ikke elite-utøvere)

 • Lav medlemskontingent
 • Gratis Terrengsykkelskole inkl T-skjorte årlig (for barna)
 • Tilrettelagte treninger og samlinger hele året
 • Subsidierte fellesarrangementer
 • Subidiert deltagelse på eksterne terrengsykkelskole

Eliteutøver
Ungdom på +15 år som er aktive og deltar i ritt (UCI og Norgescup)

 • Det samme som ordinære medlemmer
 • Noe sponsorfordeler (hjelm. Briller, tøy, sykkeltilpassing mm)
 • Subsidierte treningssamlinger
 • Tilbud om oppfølging av profesjonell trener
 • Instruktørrolle og forbilde i klubben så langt det er mulig


Landslagsutøvere (senior)
Utøvere som satser internasjonalt i seniorklassen

 • Det samme som Eliteutøver
 • Individuell avtale med klubben om støtte og bidrag til fellesskapet som passer den enkelte utøver