Årsmøte i Soon Cykleklubb 2024

Styret innkaller herved til årsmøte i Soon Cykleklubb 2024.
Tid: Årsmøtet avholdes tirsdag 13. februar 2024 kl 18:00 Sted: Klubbhuset HSV, Grevlingen

Årsmøte i Soon Cykleklubb 2024

Styret innkaller herved til årsmøte i Soon Cykleklubb.

Tid: Årsmøtet avholdes tirsdag 13. februar 2024 kl 18:00

Sted: Klubbhuset HSV, Grevlingen

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2: Velge dirigent

Sak 3: Velge protokollfører 

Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 

Sak 5: Godkjenne innkallingen

Sak 6: Godkjenne saklisten

Sak 7: Godkjenne forretningsorden*

Sak 8: Behandle årsberetning for 2023*

Sak 9: Behandle regnskap for 2023*
          Kontrollutvalgets beretning

Sak 10: Behandle innkomne forslag og saker*

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 01.02.2024 til SOON CK, Sponkroken 22, 1555 SON eller medlem@soonck.no
Det ønskes at vedlagte mal brukes kan lastes ned her.

Sak 11: Fastsette medlemskontingent og evt. treningsavgift*

Sak 12: Vedta budsjett for 2024*

Sak 13: Foreta følgende valg:

13.1 Valgkomiteens innstilling*

13.2 Styre:

– leder
– nesteleder 
– styremedlemmer  

13.3 Valgkomité:

– leder  
– medlem

13.4 Kontrollutvalg

– Medlem 1   
– Medlem 2

*Dokumenter under vil bli gjort tilgjengelig for nedlastning i Spond senest en uke før møte gjennomføres.

  • Styrets forslag til forretningsorden
  • Soon Cykleklubb årsberetning
  • Regnskap for 2023
  • Kontrollutvalgets beretning
  • Forslag og saker, herunder eventuelle lovendringer
  • Styrets forslag til medlemskontingent, og eventuelt treningsavgifter
  • Styrets forslag til budsjett for 2024
  • Valgkomiteens innstilling

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
SOON CK

styre