Årsmøte i Soon Cykleklubb 2023

Styret innkaller herved til digitalt årsmøte i Soon Cykleklubb.

Tid:    Årsmøtet avholdes onsdag 15.3.2023 kl 20:00
Sted: TEAMS
 du får tilgang til møte ved å benytte link her

Årsmøte i Soon Cykleklubb 2023

Styret innkaller herved til digitalt årsmøte i Soon Cykleklubb.

Tid:    Årsmøtet avholdes onsdag 15.3.2023 kl 20:00
Sted: TEAMS
 du får tilgang til møte ved å benytte link her

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede 

Sak 2: Velge dirigent 

Sak 3: Velge protokollfører  

Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen  

Sak 5: Godkjenne innkallingen 

Sak 6: Godkjenne saklisten 

Sak 7: Godkjenne forretningsorden* 

Sak 8: Behandle årsberetning for 2022* 

Sak 9: Behandle regnskap for 2022* 
          Kontrollutvalgets beretning 

Sak 10: Behandle innkomne forslag og saker* 

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 28.02.2023 til SOON CK, Sponkroken 22, 1555 SON eller kontakt@soonck.no
Det ønskes at vedlagte mal brukes kan lastes ned her.

Sak 11: Fastsette medlemskontingent og evt. treningsavgift* 

Sak 12: Vedta budsjett for 2023* 

Sak 13: Foreta følgende valg: 

13.1 Valgkomiteens innstilling* 

13.2 Styre: 

– leder 
– nesteleder  
– styremedlemmer   

13.3 Valgkomité: 

– leder   
– medlem 

13.4 Kontrollutvalg 

– Medlem 1    
– Medlem 2

*Dokumenter under vil bli gjort tilgjengelig for nedlastning i Spond senest en uke før møte gjennomføres. 

  • Styrets forslag til forretningsorden 
  • Soon Cykleklubb årsberetning  
  • Regnskap for 2021 
  • Kontrollutvalgets beretning  
  • Forslag og saker, herunder eventuelle lovendringer 
  • Styrets forslag til medlemskontingent, og eventuelt treningsavgifter 
  • Styrets forslag til budsjett for 2023 
  • Valgkomiteens innstilling 

  

Velkommen til årsmøte! 

Med vennlig hilsen 

styre